Złote Cyborgi

zloty cyborg

Regulamin i skład Kapituły

Preambuła

 • Złote Cyborgi są przyznawane przez Kapitułę nagrody Złotego Cyborga działającą pod patronatem Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
 • Złote Cyborgi i dyplomy Lidera Teleinformatyki przyznawane są nieprzerwanie od roku 1998, a ich pomysłodawcą i fundatorem jest Firma Sprint SA.
 • Złote Cyborgi mają więc swoją utrwaloną pozycję w środowisku telekomunikacyjnym. Wyróżnienie jest prestiżowe i cenione zarówno przez środowisko akademickie jak i biznesowe.

Regulamin nagrody (obowiązujący w kadencji 2020-2024)

 1. Nagrody Złote Cyborgi przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe, badawcze, wdrożeniowe oraz organizacyjno-prawne związane z szeroko rozumianą telekomunikacją i teleinformatyką dla przedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego.
 2. Propozycje osób bądź instytucji nominowanych do nagrody mogą być zgłaszane przez członków Kapituły i laureatów nagrody z lat wcześniejszych.
  • Maksymalna liczba nagród przyznanych w danym roku jest ograniczona (ze względu na prestiż wyróżnienia) do 3.
 3. Fundatorem nagród jest firma Sprint SA – pomysłodawca nagrody.
 4. Złote Cyborgi wręczane są laureatom podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (lub podczas innych wydarzeń, o wysokiej randze - zgodnie z modyfikacją z 2021 r).
 5. Listę osób nagrodzonych wyłania Kapituła, najpóźniej na miesiąc przed terminem KSTiT

W skład Kapituły nagrody Złotego Cyborga wchodzą:

 1. przewodniczący Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN - przewodniczący Kapituły;
 2. wiceprzewodniczący Sekcji Telekomunikacji – członkowie Kapituły;
 3. fundator nagrody - prezes firmy Sprint (Marek Kamiński) lub wskazana przez Niego osoba - członek Kapituły.

Osoby te, stanowiące podstawowy skład Kapituły mogą dodatkowo zaproponować uzupełnienie składu członków Kapituły o:

 • nie więcej niż 3 osoby reprezentujące środowisko naukowe oraz
 • nie więcej niż 3 reprezentantów środowiska biznesowego.

Regulamin przyznawania nagrody jest zatwierdzany przez Sekcję Telekomunikacji Komitetu EiT PAN (zwykle na początku kadencji).

W kadencji 2020-2024 Kapituła działa w składzie:

 • Dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Telekomunikacji i Informatyki, Wiceprzewodniczący Sekcji;
 • Prof. Andrzej Jajszczyk – Członek rzeczywisty PAN, Vice-President European Research Council;
 • Mgr inż. Marek Kamiński – Wiceprzewodniczący RN Sprint S.A. – fundator Cyborgów;
 • Prof. Józef Modelski – Członek rzeczywisty PAN, Dyrektor Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej;
 • Prof. Krzysztof Wesołowski – Członek Rady Doskonałości Naukowej, Wiceprzewodniczący Sekcji;
 • Prof. Tadeusz Więckowski – Kierownik Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej;

pod przewodnictwem:

 • Prof. Józefa Woźniaka - Przewodniczącego Sekcji Telekomunikacji w Komitecie EiT PAN.

Srebrny jubileusz nagród Złotego Cyborga

21 września br. po raz 25. miało miejsce wręczanie statuetek Złotego Cyborga oraz dyplomów Lidera Polskiej Teleinformatyki. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest od 1998 roku przez Kapitułę Złotego Cyborga działającą obecnie pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, a w szczególności Sekcji Telekomunikacji w tym Komitecie (z roczną przerwą w 2004, gdy nagród nie przyznano). Statuetką i dyplomem honorowane są osoby ze świata nauki, biznesu oraz innych obszarów działalności, szczególnie zasłużone w promowaniu i wdrażaniu technik i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
 ZloteCyborgi2023 1

Statuetki Złotego Cyborga (foto: Mariusz Bembenek)

 Pomysł nagrody zrodził się w 1997 roku, w okresie bardzo szybkich i wręcz rewolucyjnych zmian w polskiej telekomunikacji. Jego pomysłodawcą był Pan Henryk Kamiński - ówczesny Prezes Firmy Sprint i jej współzałożyciel. Propozycja przedstawiona Organizatorom Krajowej Konferencji Telekomunikacji (KST) została przyjęta wręcz entuzjastycznie i już od następnego, 1998, roku począwszy, w ramach tej Konferencji (a potem KSTiT) wręczane były kolejne statuetki. Uwzględniając tegoroczną edycję Złotych Cyborgów nagrodą uhonorowano 111 osób i instytucji. W ostatnich latach są to wyłącznie nagrody indywidualne.

  ZloteCyborgi2023 2

Prowadzący uroczystość Prof. Józef Woźniak, przewodniczący Kapituły Złotego Cyborga (foto: Mariusz Bembenek)

Tegoroczna uroczystość miała miejsce podczas pierwszej edycji Konferencji Radiokomunikacji i Teleinformatyki (KRiT2023) w Krakowie. Konferencja ta łączy i jest jednocześnie kontynuatorką dwóch dotychczasowych konferencji Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT) oraz Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT). Wręczenia wyróżnień dokonano podczas uroczystej kolacji, w pięknej Restauracji Hawełka przy Rynku Głównym Starego Miasta w Krakowie.
Tegorocznymi laureatami Złotych Cyborgów zostali (w kolejności alfabetycznej):

 • Pan Dr Piotr Grzymowicz Prezydent Miasta Olsztyna - "Za wybitne osiągnięcia we wdrażaniu innowacyjnych technologii inteligentnego miasta ",
 • Pan Mgr inż. Stanisław Słowik Prezes Zarządu AKSEL Sp. z o.o - "Za wieloletnią działalność na rzecz wdrażania systemów radiokomunikacyjnych w profesjonalnych zastosowaniach, w szczególności w standardach cyfrowych TETRA i DMR",
 • Pan Prof. Jacek Stefański Dziekan Wydziału elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej - "Za istotny wkład w rozwój światowego stanu wiedzy w zakresie asynchronicznych systemów radiolokalizacyjnych".

ZloteCyborgi2023 3

Tegoroczni Laureaci Złotych Cyborgów (od lewej strony): Prof. Jacek Stefański - Dziekan Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Mgr inż. Stanisław Słowik- Prezes Zarządu AKSEL sp. z o.o., Dr Piotr Grzymowicz - Prezydent Miasta Olsztyna (foto: Mariusz Bembenek)

Kapituła przyznająca tegoroczne wyróżnienia działała w składzie:

 • Dr Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Telekomunikacji i Informatyki, Wiceprzewodniczący Sekcji Telekomunikacji w KEiT PAN
 • Prof. Andrzej Jajszczyk – Członek rzeczywisty PAN
 • Mgr inż. Marek Kamiński – Wice-Przewodniczący RN Sprint S.A. – fundator Cyborgów
 • Prof. Józef Modelski – Członek rzeczywisty PAN, Dyrektor Instytutu Radioelektroniki PW
 • Prof. Krzysztof Wesołowski – Członek Rady Doskonałości Naukowej (RDN), Wiceprzewodniczący Sekcji Telekomunikacji w KEiT PAN
 • Prof. Tadeusz Więckowski – Kierownik Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej

pod przewodnictwem:

 • Prof. Józefa Woźniaka - Przewodniczącego Sekcji Telekomunikacji w KEiT PAN.

 Na zakończenie uroczystości, zgodnie z wieloletnią tradycją, tegoroczni laureaci oraz osoby nagrodzone w latach wcześniejszych (uczestniczące w KRiT 2023), wraz z przedstawicielami Firmy Sprint SA oraz członkami Kapituły Złotego Cyborga zebrali się do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

ZloteCyborgi2023 4

Laureaci tegorocznych nagród Złotego Cyborga (Prof. Jacek Stefański, Prezes Stanisław Słowik, Prezydent Piotr Grzymowicz) w towarzystwie Laureatów z lat minionych (obecnych na uroczystości - Prof. Jordi Mongay Batalla, Prezes Paweł Biskupski, Prof. Grzegorz Różański, Prof. Andrzej Pach), członków Kapituły (także laureatów Złotych Cyborgów - Prof. Andrzej Jajszczyk, Prof. Krzysztof Wesołowski, Prof. Józef Woźniak) oraz Prezesów Firmy Sprint SA (Henryk Kamiński - laureat setnej statuetki Złotego Cyborga, Sławomir Wojtacki, Waldemar Matukiewicz) i Przewodniczącego Komitetu EiT PAN - Prof. Bogusława Smólskiego oraz młodego naukowca Laureata nagrody SIT (foto: Mariusz Bembenek).

Gwoli przypomnienia i uzupełnienia dodajmy jeszcze, że łącznie z tegorocznymi laureatami tą prestiżową nagrodą uhonorowano 111 osób i instytucji. Od kilkunastu lat nagroda ma charakter wyłącznie indywidualny.
Srebrny jubileusz Złotych Cyborgów zbiegł się w czasie z 35-leciem założenia Firmy Sprint SA - Fundatora i pomysłodawcy tych prestiżowych wyróżnień.
Firma działa na rynku od 1988 roku. Sprint jest między innymi dostawcą Inteligentnych Systemów Transportowych i kompleksowych rozwiązań smart city. Oferuje też systemy teleinformatyczne oraz tworzy własne rozwiązania software'owe.
Był więc okolicznościowy tort oraz szampan.

ZloteCyborgi2023 5

Prezesi Firmy Sprint SA (od lewej strony) - Panowie: Sławomir Wojtacki ( Prezes Zarządu Sprint SA), Henryk Kamiński (Przewodniczący RN Sprint SA oraz współzałożyciel i były Prezes Sprint), Waldemar Matukiewicz (Wiceprezes Sprint SA) (foto: Mariusz Bembenek)

Gorące gratulacje dla wszystkich Laureatów oraz Firmy Sprint SA!

Więcej artykułów…

 1. Laureaci Złotych Cyborgów 2022