Złote Cyborgi

zloty cyborg

Regulamin i skład Kapituły

Preambuła

 • Złote Cyborgi są przyznawane przez Kapitułę nagrody Złotego Cyborga działającą pod patronatem Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
 • Złote Cyborgi i dyplomy Lidera Teleinformatyki przyznawane są nieprzerwanie od roku 1998, a ich pomysłodawcą i fundatorem jest Firma Sprint SA.
 • Złote Cyborgi mają więc swoją utrwaloną pozycję w środowisku telekomunikacyjnym. Wyróżnienie jest prestiżowe i cenione zarówno przez środowisko akademickie jak i biznesowe.

Regulamin nagrody (obowiązujący w kadencji 2020-2024)

 1. Nagrody Złote Cyborgi przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe, badawcze, wdrożeniowe oraz organizacyjno-prawne związane z szeroko rozumianą telekomunikacją i teleinformatyką dla przedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego.
 2. Propozycje osób bądź instytucji nominowanych do nagrody mogą być zgłaszane przez członków Kapituły i laureatów nagrody z lat wcześniejszych.
  • Maksymalna liczba nagród przyznanych w danym roku jest ograniczona (ze względu na prestiż wyróżnienia) do 3.
 3. Fundatorem nagród jest firma Sprint SA – pomysłodawca nagrody.
 4. Złote Cyborgi wręczane są laureatom podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (lub podczas innych wydarzeń, o wysokiej randze - zgodnie z modyfikacją z 2021 r).
 5. Listę osób nagrodzonych wyłania Kapituła, najpóźniej na miesiąc przed terminem KSTiT

W skład Kapituły nagrody Złotego Cyborga wchodzą:

 1. przewodniczący Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN - przewodniczący Kapituły;
 2. wiceprzewodniczący Sekcji Telekomunikacji – członkowie Kapituły;
 3. fundator nagrody - prezes firmy Sprint (Marek Kamiński) lub wskazana przez Niego osoba - członek Kapituły.

Osoby te, stanowiące podstawowy skład Kapituły mogą dodatkowo zaproponować uzupełnienie składu członków Kapituły o:

 • nie więcej niż 3 osoby reprezentujące środowisko naukowe oraz
 • nie więcej niż 3 reprezentantów środowiska biznesowego.

Regulamin przyznawania nagrody jest zatwierdzany przez Sekcję Telekomunikacji Komitetu EiT PAN (zwykle na początku kadencji).

W kadencji 2020-2024 Kapituła działa w składzie:

 • Dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Telekomunikacji i Informatyki, Wiceprzewodniczący Sekcji;
 • Prof. Andrzej Jajszczyk – Członek rzeczywisty PAN, Vice-President European Research Council;
 • Mgr inż. Marek Kamiński – Wiceprzewodniczący RN Sprint S.A. – fundator Cyborgów;
 • Prof. Józef Modelski – Członek rzeczywisty PAN, Dyrektor Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej;
 • Prof. Krzysztof Wesołowski – Członek Rady Doskonałości Naukowej, Wiceprzewodniczący Sekcji;
 • Prof. Tadeusz Więckowski – Kierownik Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej;

pod przewodnictwem:

 • Prof. Józefa Woźniaka - Przewodniczącego Sekcji Telekomunikacji w Komitecie EiT PAN.

Laureaci Złotych Cyborgów 2022

Tegoroczna uroczystość wręczania Złotych Cyborgów miała miejsce 7 września 2022 r. podczas Gala Dinner, z okazji Multikonferencji Środowiska Radio- i Telekomunikacyjnego 2022 (połączonych konferencji KKRRiT oraz KSTiT) - w pięknej scenerii Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Była to 25 edycja wręczania tych prestiżowych nagród - statuetek i dyplomów - przyznawanych przez Kapitułę Złotego Cyborga. Pomysłodawcą i sponsorem dorocznych nagród jest Firma Sprint SA (początki sięgają 1998 roku). Kapituła działa pod patronatem Sekcji Telekomunikacji w Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Tegoroczni Laureaci - Liderzy Telekomunikacji i Teleinformatyki w Polsce (w porządku alfabetycznym) to:

 1. Pan Martin Mellor: Prezes Ericsson Polska
  Za szczególny wkład w rozwój współpracy nauki i biznesu w obszarze telekomunikacji i budowę podstaw technologicznego potencjału 5G w Polsce.
 2. Prof. Zdzisław Papir: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Za wyróżniający się wkład w rozwój metod modelowania ruchu i oceny jakości pracy sieci.
 3. Prof. Michał Pióro, Politechnika Warszawska
  Za wybitny wkład w rozwój metod i narzędzi do optymalizacji sieci teleinformatycznych.

Kapituła Złotego Cyborga działa w składzie:

 • Dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Telekomunikacji i Informatyki, Wiceprzewodniczący Sekcji;
 • Prof. Andrzej Jajszczyk – Członek rzeczywisty PAN, Vice-President European Research Council (ERC);
 • Mgr inż. Marek Kamiński – Wiceprzewodniczący RN Sprint S.A. – fundator Cyborgów;
 • Prof. Józef Modelski – Członek rzeczywisty PAN, Dyrektor Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej;
 • Prof. Krzysztof Wesołowski – Członek Rady Doskonałości Naukowej (RDN), Wiceprzewodniczący Sekcji;
 • Prof. Tadeusz Więckowski – Kierownik Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej;

pod przewodnictwem:

 • Prof. Józefa Woźniaka - Przewodniczącego Sekcji Telekomunikacji w Komitecie EiT PAN.

 

Laureaci Złotych Cyborgów 2022 w towarzystwie członków Kapituły

Tegoroczni laureaci Złotych Cyborgów w towarzystwie obecnych na uroczystości członków Kapituły. Od lewej: Dr inż. Andrzej Dulka (Prezes PIIT), Prof. Józef Woźniak (Przewodniczący Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN - Przewodniczący Kapituły), Mgr inż. Waldemar Matukiewicz (Wiceprezes SPRINT SA), Prof. Krzysztof Wesołowski (PP, Członek RDN), Mgr inż. Krzysztof Sosnowski (Dyrektor Ericsson Polska, reprezentujący nieobecnego Prezesa Martina Mellora), Prof. Zdzisław Papir (AGH), Prof. Michał Pióro (PW), Mgr inż. Marek Kamiński (Wiceprzewodniczący RN Sprint SA), Prof. Józef Modelski (PW, Członek rzeczywisty PAN).

Laureaci Złotych Cyborgów 2022 w towarzystwie członków Kapituły oraz laureatów wcześniejszych edycji

Tegoroczni laureaci w towarzystwie członków Kapituły Złotego Cyborga oraz laureatów wcześniejszych edycji nagrody, obecnych na uroczystości wręczania tegorocznych nagród.