Wiadomości
Zaproszenie na posiedzenie Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN Drukuj
wtorek, 28 lutego 2012 19:32

Gdańsk, 28.02.2012

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,
Szanowni Państwo

Uprzejmie zapraszam, w imieniu własnym i współorganizatorów spotkania - firmy Alcatel - Lucent oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, na pierwsze, w kadencji 2011-2014, posiedzenie Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, które odbędzie się 15 marca br. (czwartek) o godz. 1100 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wręczenie nominacji Członkom Sekcji na kadencję 2011 - 2014.
 3. Wybory Prezydium Sekcji.
 4. Referaty:
  • Dr inż. K. Szczypiorski (WEiTI PW): "Ukrywanie informacji"
  • Dr inż. P. Gajowniczek (Alcatel-Lucent): "Sieciowe aspekty chmury obliczeniowej (cloud computing)"
 5. Komunikaty i wolne wnioski.

Po zakończeniu obrad zapraszamy na lunch, który planujemy na godz. 13.45, w holu przed salą obrad. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie do 10 marca br. udziału w posiedzeniu i skorzystania z zaproszenia na obiad. Osoby przyjeżdżające samochodami proszone są dodatkowo o informację czy chcą skorzystać z płatnego parkingu przy Wydziale EiTI PW. Informacje proszę kierować na adres:

Katedra Teleinformatyki
Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk
tel. (058) 347-19-65; faks: (058) 347-22-23
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Łączę wyrazy szacunku
 
Józef Woźniak
 
Życzenia Świąteczne 2011 Drukuj
wtorek, 20 grudnia 2011 17:38
Szanowni Państwo,

Drodzy Członkowie i Sympatycy Sekcji Telekomunikacji,

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Nowy Rok też coraz bliżej. Czujemy już atmosferę Świąt i związanych z nimi przygotowań. Jednocześnie dokonujemy wewnętrznych i zewnętrznych rozliczeń tego co było oraz planowania tego co przed nami.

Wszyscy jednak w tym najbliższym czasie "odłożymy" pilne, niewątpliwie, prace by zanurzyć się, choć odrobinę, w tajemnicę zbliżających się dni.

W tym pięknym okresie, gdy Niebo łączy się z Ziemią, a wszyscy wszystkim ślą życzenia, w imieniu własnym i Zarządu Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN przesyłam Państwu najserdeczniejsze życzenia spokoju i pokoju, zdrowia i radości oraz ciepłej, rodzinnej atmosfery przy wigilijnym i świątecznym stole oraz szampańskiej, noworocznej zabawy i wszelkiej pomyślności w Nowym 2012 Roku.

Józef Woźniak, Przewodniczący Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN

Choinka 
 
Doktorat Honoris Causa Prof. Józefa Modelskiego Drukuj
niedziela, 06 listopada 2011 02:23
Szanowni Państwo,
P.T. Członkowie Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN,

Z wielką radością i satysfakcją środowisko telekomunikacyjne przyjęło wiadomość o uhonorowaniu Prof. Józefa Modelskiego tytułem i godnością Doktora "Honoris Causa" Wojskowej Akademii Technicznej. Uroczystość odbyła się na WAT w dniu 2.11 2011. Laudację wygłosił promotor Prof. Bogusław Smólski.
Doktorat Honoris Causa, to ogromne wyróżnienie dla każdego naukowca. W związku z tym wyjątkowym wydarzeniem przesłałem Prof. Modelskiemu w imieniu własnym, Prezydium Sekcji Telekomunikacji oraz Członków Sekcji list gratulacyjny, którego kopię załączam.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami
Józef Woźniak

Treść listu gratulacyjnego

 
Apel Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN Drukuj
wtorek, 27 września 2011 19:41

Apel
Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN
przyjęty w dniu 14 września 2011 r. na posiedzeniu plenarnym

Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wydawany przez Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, jest miesięcznikiem naukowo-technicznym, ukazującym się pod auspicjami Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Jest to najstarsze czasopismo na polskim rynku telekomunikacyjnym, istniejące od 1928 r. i wyróżniające się wysokim poziomem merytorycznym zamieszczanych publikacji. Stanowi ono niezastąpione źródło pozyskiwania najnowszej wysoko specjalistycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej dziedziny telekomunikacji i informatyki. Autorami artykułów są wybitni naukowcy, znaczna część zamieszczanych prac podlega recenzowaniu, a liczba cytowań świadczy o ich randze. Przegląd Telekomunikacyjny znajduje sie na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a publikowane w nim artykuły są uwzględniane w ocenie parametrycznej jednostek, uzyskując 6 punktów.

Miesięcznik Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne realizuje również niezwykle ważną funkcję edukacyjną, nie tylko jako forum przekazu aktualnych kierunków i wyników badań naukowych, ale także możliwości oraz stanu ich aplikacji. Poza artykułami naukowymi zawiera materiały informacyjne, relacje z ważnych kongresów, konferencji i sympozjów (jak Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki – KSTiT, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji – KKRRIT czy Światowy Dzień Telekomunikacji), z działalności SEP, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, a także recenzje interesujących dla branży nowości wydawniczych. Spełnia też niezwykle ważną rolę opiniotwórczą oraz integratora środowiska naukowo-technicznego w telekomunikacji.

Niestety, w roku bieżącym wydawanie PTiWT zostało bardzo poważnie zagrożone. Wobec znacznego spadku dochodów z akwizycji reklam, a także wobec ograniczenia liczby prenumerowanych egzemplarzy (co wynika z reżimów oszczędnościowych stosowanych w przedsiębiorstwach lub wręcz upadku wielu podmiotów gospodarczych) stan finansowy czasopisma uległ znacznemu pogorszeniu. Mimo podjętego przez redakcję drastycznego zmniejszenia kosztów, nie udało się zlikwidować deficytu, pogłębionego jeszcze brakiem dotacji, którą zwykle SIGMA-NOT otrzymywało z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pierwszych miesiącach każdego roku. Istnieje zatem realne niebezpieczeństwo likwidacji tego czasopisma, niewątpliwie bardzo cenionego w branży, mającego ogromną, bo przeszło 80-letnią tradycję.

Ta prawdziwie dramatyczna sytuacja wymaga szybkiego przeciwdziałania owemu zagrożeniu i podjęcia wspólnych wysiłków dla uratowania miesięcznika.

Apelujemy więc do środowiska, związanego z szeroko rozumianą telekomunikacją, teleinformatyką i radiokomunikacją – do jednostek naukowych uczelni i instytutów badawczych – o wsparcie działalności miesięcznika PTiWT, w formie wydawania dofinansowywanych zeszytów tego pisma, prezentujących ich dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny. Biorąc pod uwagę liczbę potencjalnie zainteresowanych jednostek taka forma dofinansowywania mogłaby odbywać się rotacyjnie nie rzadziej, niż raz na trzy lata.

W imieniu Sekcji Telekomunikacji
prof. dr hab. inż. Józef Woźniak
przewodniczący Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN

Apel w formacie PDF

 
Uzupełnienie informacji na temat posiedzenia ST-KEiT PAN 14.09.2011 Drukuj
sobota, 10 września 2011 01:38
Szanowni Państwo,

W uzupełnieniu do wcześniej przesłanego zaproszenia na kolejne posiedzenie Sekcji Telekomunikacji przekazujemy dane dotyczące czasu, miejsca i tematyki naszego spotkania.
W zasadzie czas i miejsce nie ulegają istotnej zmianie. Termin, tj. 14 09 2011, pozostaje bez zmiany. Spotykamy się o godz. 15.30 w sali 321A (por. program KSTiT 2011: http://eletel.p.lodz.pl/kstit/_file/program.pdf) w miejscu obrad KSTiT ("Budynek Trzech Wydziałów" B9, siedziba Instytutu Elektroniki - informacja poniżej), w dniu inauguracji kolejnego Krajowego Sympozjum KSTiT 2011, w Łodzi. Oficjalne rozpoczęcie spotkania, z uwagi na przyjęty program KSTiT2011, zostanie jednak przesunięte na godz. 15.45 (zaraz po zakończeniu wcześniejszych sesji roboczych Sympozjum).

Proponujemy jednocześnie uzupełnić pogram posiedzenia, obejmujący:

 1. Krótką informację na temat tegorocznego Sympozjum KSTiT 2011 - Prof. S. Hausman
 2. Wystąpienie połączone z dyskusją nt. nowelizacji Ustaw o Szkolnictwie Wyższym oraz Stopniach i Tytule Naukowym - Prof. J. Lubacz
 3. Referat plenarny: Prof. J. Szmidt: Zielona energetyka - wyzwania dla elektroniki i telekomunikacji

o dwa, dodatkowe punkty:

 1. Dyskusję nad objęciem patronatem przez Sekcję Telekomunikacji dorocznych nagród Złotych Cyborgów oraz regulaminem przyznawania tych nagród, począwszy od roku 2012.
 2. Dyskusję nad sposobami wsparcia udzielanego przez Sekcję oraz środowiska naukowe i biznesowe dla zasłużonego dla polskiej telekomunikacji i teleinformatyki czasopisma Przegląd Telekomunikacyjny.

W imieniu Prezydium Sekcji Telekomunikacji Komitetu EiT PAN

Józef Woźniak
przewodniczący Sekcji

P.S. Poniżej załączono:

 1. Propozycję uchwały Sekcji Telekomunikacji w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Sekcję nagrody Złotego Cyborga.
 2. Propozycję regulaminu nagrody Złotego Cyborga
 3. Stronę www z mapką dojazdu do "Budynku Trzech Wydziałów" B9, siedziby Instytutu Elektroniki, w której obędą sie sesje KSTiT 2011: http://eletel.p.lodz.pl/kstit/kontakt.html Czerwoną linią zaznaczono drogę dojazdu wewnątrz kampusu B - od portierni przy ul. Wólczańskiej 223 (w pobliżu skrzyżowania z ul. Czerwoną) do budynku B9. Organizatorzy zapewniają, że na hasło KSTiT 2011 możliwy będzie dojazd do "wolnych" parkingów na terenie PŁ.
 4. Mapkę Łodzi z naniesionymi punktami, związanymi z KSTiT 2011: http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=200983862335761296392.0004aa3b014df034ca1b8

Pełny tekst załączników

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 10