Serdeczne gratulacje dla Prof. Andrzeja Jajszczyka Drukuj
piątek, 07 listopada 2008 20:53

Polskie Noble 2008 przyznane
Wśród tegorocznych laureatów tych bardzo prestiżowych wyróżnień Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nazywanych nieformalenie polskimi Noblami, znalazł się wybitny naukowiec z naszego grona, Pan Prof. Andrzej Jajszczyk.
Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc wielu dalszych spektakularnych sukcesów.

Andrzej Jajszczyk, nauki techniczne
Urodził się w 1952 roku. Od lat związany jest z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Jest ekspertem Komisji Europejskiej do spraw telekomunikacji. Pracował w wielu krajach. Nagrodę otrzymał za wybitny wkład w rozwój technik budowy Internetu nowej generacji. Dla rozwoju supersieci – Internetu – szczególnie ważna jest budowa szkieletowych sieci optycznych o ogromnych przepływnościach, a także różnorodnych sieci dostępowych. Od tych technik, niewidocznych dla użytkowników sieci, zależy jej skuteczne, szybkie i niezawodne działanie. Tysiące naukowców i inżynierów na całym świecie prowadzą prace nad ich rozwojem. Wielką rolę w tej dziedzinie odegrał właśnie tegoroczny laureat. Przyczynił się do uporządkowania teorii telekomunikacji. O randze jego dokonań niech świadczy między innymi to, że w teorii telekomunikacji funkcjonują takie określenia jak algorytm Jajszczyka czy Jajszczyk’s network – pola komutacyjne Jajszczyka.