Zaproszenie na posiedzenie Sekcji Drukuj
czwartek, 14 sierpnia 2008 10:14
Uprzejmie zapraszam, w imieniu własnym i współorganizatorów spotkania – Prof. Zdzisława Drzycimskiego i Prof. Antoniego Zabłudowskiego z Instytutu Telekomunikacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - na posiedzenie Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN, które odbędzie się w czwartek 11.09.2008 w godz. 13.30 -15.00 w Sali Konferencyjnej Regionalnego Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca obrad KSTiT 2008). Spotkanie będzie miało miejsce w przerwie obrad drugiego dnia XIII Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki.

Uprzejmie zapraszam, w imieniu własnym i współorganizatorów spotkania – Prof. Zdzisława Drzycimskiego i Prof. Antoniego Zabłudowskiego z Instytutu Telekomunikacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - na posiedzenie Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN, które odbędzie się w czwartek 11.09.2008 w godz. 13.30 -15.00 w Sali Konferencyjnej Regionalnego Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca obrad KSTiT 2008). Spotkanie będzie miało miejsce w przerwie obrad drugiego dnia XIII Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Referaty:
  1. Prof. A. Zabłudowski: Podsumowanie realizacji projektu Kujawsko-Pomorskiej Sieci Szerokopasmowej.
  2. Prof. J. Lubacz, mgr W. Mazurczyk: Nowe metody steganografii w sieciach LAN i VoIP.
  3. Przedstawiciel DGT: Telekomunikacja w służbie bezpieczeństwa obywateli - na przekładzie DGT MCS (Multifunctional Communication System).
  4. Dyskusja nt. prowadzonych prac i perspektywicznych kierunków badań w telekomunikacji… ( Prof. J. Woźniak)
 3. Komunikaty i wolne wnioski.

Przed rozpoczęciem obrad zapraszamy na wspólny obiad (ok. godziny godz. 13.00).

Łączę wyrazy szacunku Józef Woźniak

Pełny tekst zaproszenia