Konferencje
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki Drukuj

Krajowe Sympozja Telekomunikacji i Teleinformatyki są organizowane corocznie. Celem jest prezentacja dorobku rożnych ośrodków krajowych w dziedzinie telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalnych wyników. Ponadto zadaniem KSTiT ma być informowanie o postępach tej dziedziny nauki na świecie, a także ułatwianie wzajemnych kontaktów między specjalistami.

Założeniem programowym jest też równomierna, w miarę możliwości, prezentacja problemów nauki, produkcji i eksploatacji. Przewidziany jest udział przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych.

XXXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2017 - http://kstit2017.wat.edu.pl/
XXXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2016 - http://kstit2016.iitis.pl/

XXXI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2015 - http://kstit2015.kt.agh.edu.pl/
XXX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2014 - http://www.kstit2014.pl/
XXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013 - http://www.kstit2013.pl/

 
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji Drukuj

KKRRiT jest spotkaniem naukowców, specjalistów z dziedziny techniki i gospodarki, a także pracowników firm telekomunikacyjnych, doktorantów i studentów, zainteresowanych rozwojem radiokomunikacji, radiofonii i telewizji w Polsce. Konferencja KKRRiT w ciągu ostatnich sześciu lat zyskała aprobatę szerokiego grona pracowników nauki, projektantów, producentów, operatorów i użytkowników sprzętu radiokomunikacyjnego i telewizyjnego.

Od 2001 r. konferencja zmienia corocznie miejsce obrad, które dotychczas odbywały się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie i ponownie w Poznaniu. W 2007 r. miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć i wymiany doświadczeń będzie po raz drugi Gdańsk.

Cele konferencji:
  • przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych oraz trendów rozwojowych w zakresie radiokomunikacji, radiofonii i telewizji oraz usług multimedialnych
  • wymiana doświadczeń i integracja producentów, dostawców sprzętu i usług, operatorów sieci, jednostek łączności administracji centralnej i lokalnej ze środowiskiem naukowo-badawczym

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2017 - http://kkrrit2017.pl/
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2016 -
http://kkrrit2016.kt.agh.edu.pl/
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2015 - http://www.eletel.p.lodz.pl/KKRRiT_2015/

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2014 - http://kkrrit2014.ire.pw.edu.pl/
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2013 - http://www.kkrrit.pwr.wroc.pl/

 
Military Communications and Information Systems Conference Drukuj

Military Communications and Information Systems Conference MCC 2013 - http://www.mcc2013.eu/