Zaproszenie na posiedzenie Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN 26.02.2021 r.
piątek, 12 lutego 2021 16:27

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Członkowie i Eksperci Sekcji,

Uprzejmie zapraszam na drugie w kadencji 2020-2023 posiedzenie Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, które odbędzie się w piątek 26 lutego br. Posiedzenie zostanie przeprowadzone zdalnie na platformie ZOOM (dane do logowania zostaną przesłane w terminie późniejszym). Początek posiedzenia o 12.15.
Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Informacje nt. działalności Komitetu (Prof. B. Smólski).
 • Informacja o nominacjach na Ekspertów i formalnym przyjęciu do Sekcji.
 • Istotne zagadnienia do dyskusji:
  • Informacja na temat funkcjonowania "Innovation HUB - 5G" w Łodzi (Prof. S. Hausman, Dr hab. inż. J. Batalla Mongay).
  • Założenia dokumentu PIIT - 10 Fundamentów ICT (Dr inż. A. Dulka).
  • Grupy robocze w Sekcji.
 • Sprawy bieżące:
  • Powołanie Sekretarza Sekcji (Prof. J. Woźniak).
  • Plany organizacyjne (wstępne) Multikonferencji Krajowego Środowiska Tele- i Radiokomunikacyjnego: KKRRiT/KSTiT 2021 (Dr hab. inż. K. Snopek/ Dr hab. inż. J. Batalla).
  • Zainicjowanie XXIV edycji konkursu Złotego Cyborga (Prof. J. Woźniak).
 • Uwagi i wolne wnioski.

Łączę wyrazy szacunku
Józef Woźniak

 

 
Zaproszenie na 1. posiedzenie Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN w kadencji 2020-2023
wtorek, 08 września 2020 19:25

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Uprzejmie zapraszam, w imieniu własnym i współorganizatora spotkania - prof. Sławomira Hausmana - Przewodniczącego KKRRiT/KSTiT 2020 na pierwsze w kadencji 2020-2023 posiedzenie Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, które odbędzie się w ramach tegorocznej edycji połączonych konferencji KKRRiT 2020 oraz KSTiT 2020 w czwartek 17 września br. Początek posiedzenia ok. godz. 13.30 w budynku Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej, Al. Politechniki 10 (plan dołączony do załączonego ramowego programu Konferencji). Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Informacje nt. działalności Komitetu.
 • Istotne zagadnienia do dyskusji:
  • Zaproponowanie i powołanie grup tematycznych Sekcji;
  • Przyjęcie listy członków - ekspertów Sekcji.
 • Sprawy bieżące:
  • Informacje o KKRRiT/KSTiT 2020 (prof. S. Hausman) oraz plany odnośnie KKRRiT/KSTiT 2021 (dr. J. Żurek).
  • Podsumowanie XXIII edycji konkursu Złotego Cyborga.
 • Uwagi i wolne wnioski.

Łączę wyrazy szacunku
Józef Woźniak

P.S. Spotkanie jest organizowane w niecodziennych warunkach, w okresie pandemii COVID-19. Może to stwarzać, co jest zrozumiałe, problemy z dotarciem na miejsce spotkania i obrad. Tym niemniej w imieniu Prof. Hausmana i własnym serdecznie zapraszam na nie wszystkich Członków Sekcji.
By nie zakłócać porządku obu, zaplanowanych wyłącznie na dwa dni, konferencji spotkanie Sekcji zostanie połączone z obiadem (lunchem) konferencyjnym. Posiedzenie Sekcji będzie powiązane z posiedzeniem komitetów programowych KKRRiT i KSTIT.
Gospodarze spotkania zapraszają oczywiście Członków Sekcji przyjeżdżających wyłącznie na posiedzenie Sekcji - nie zarejestrowanych jako uczestnicy KKRRiT/KSTiT - na obiad (od godz. 13.30).
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie obecności w Łodzi na posiedzeniu Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN organizowanym podczas Multikonferencji KKRRiT, KSTiT 2020 w dniu 17 września w godzinach 13:30-15:00. Udział w posiedzeniu nie wymaga rejestracji w systemie konferencyjnym i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami; posiedzenie obejmuje lunch. Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi w formularzu elektronicznym dostępnym pod poniżej podanym adresem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VVnqZ1ybk0ao-ZYPKjtJu8XzN13lTxpBtD5A8N-vXg5UQTFUN1dPRjhIUTMzUEtaWEFNTUg1V1lORi4u

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny KKRRiT i KSTiT 2020
Jednocześnie Gospodarze serdecznie zapraszają Wszystkich do uczestnictwa w obu konferencjach, na ogólnie przyjętych zasadach (dostępnych na stronie konferencji). 

 

 

 
Zmarł ŚP. prof. Marian Zientalski
czwartek, 09 stycznia 2020 18:15

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 6 stycznia 2020 r. w wieku 85 lat zmarł ŚP. prof. MARIAN ZIENTALSKI.

prof. M. Zientalski

Zmarły był absolwentem 1957 Wydziału Łączności Politechniki Gdańskiej. Całe swoje życie zawodowe i karierę naukową związał z wydziałem, pełniąc, w swym bogatym i pracowitym życiu, wiele funkcji - Kierownika Zakładu Teleelektroniki, Zakładu Teletransmisji, Katedry Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych, Dyrektora Instytutu Telekomunikacji, Dziekana Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej w latach 1972-75 i 1988-90.

Był zasłużonym naukowcem i cenionym nauczycielem akademickim. Prof. Zientalski był inicjatorem oraz kierownikiem Centralnego Programu Badań Podstawowych 02.16 ”Rozwój technik przekazywania informacji”, pierwszego w skali kraju programu nauk telekomunikacyjnych. Był też jednym z inicjatorów Krajowego Sympozjum Telekomunikacji (i Teleinformatyki). Za swą działalność został wyróżniony Nagrodą Ministra za wybitną i twórczą działalność naukową i techniczną oraz wkład pracy w budowę w kraju nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej.

Przez dziesiątki lat był związany z Komitetem Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz jego Sekcją Telekomunikacji, pełniąc tam szereg zaszczytnych funkcji.

Za osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej był uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi. Od 2015 roku był Honorowym Profesorem Emeritusem PG.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Gdańsku we wtorek 14.01.2020 r. o godz. 12.15 na cmentarzu Srebrzysko w nowej kaplicy" (Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Srebrniki 2).

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek szlachetny, pełen zapału i doświadczenia.

 

 
Zaproszenie na posiedzenie Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN 26.06.2019 r.
poniedziałek, 17 czerwca 2019 07:21

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Uprzejmie zapraszam, w imieniu własnym i współorganizatorów spotkania - prof. Tadeusza Więckowskiego - Przewodniczącego KKRRiT/KSTiT 2019 oraz prof. Ryszarda Zielińskiego, a także Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej na siódme w kadencji 2015-2019 posiedzenie Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, które odbędzie się w ramach tegorocznej edycji połączonych konferencji KKRRiT 2019 oraz KSTiT 2019 w środę 26 czerwca br. Początek posiedzenia o godz. 15.15 w sali nr 905, w budynku C5 Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej - w bezpośredniej bliskości miejsca obrad obu konferencji (plan PWr dostępny jest na stronach konferencyjnych).

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Informacje nt. działalności Komitetu - prof. Bogusław Smólski - Przewodniczący Komitetu EiT PAN.
 • Istotne zagadnienia do dyskusji:
  • Stan wdrażania nowej ustawy U2.0 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - prof. A. Jajszczyk
  • Uwagi na temat listy czasopism – prof. S. Hausman
  • Rola CK oraz RDN w postępowaniach awansowych oraz przyznawaniu uprawnień (do 2020/21 roku) – prof. Józef Woźniak. (po wystąpieniach przewidziana jest krótka dyskusja).
 • Sprawy bieżące:
  • Informacje o KKRRiT/KSTiT 2019 (prof. T. Więckowski) oraz plany odnośnie KKRRiT/KSTiT 2020 (prof. S. Hausman).
  • Podsumowanie XXII edycji konkursu Złotego Cyborga.
 • Uwagi i wolne wnioski.

Łączę wyrazy szacunku
Józef Woźniak

P.S. Przed obradami, Gospodarze spotkania zapraszają członków Sekcji przyjeżdżających wyłącznie na posiedzenie Sekcji - nie zarejestrowanych jako uczestnicy KKRRiT/KSTiT - na obiad (od godz. 14.30). Osoby takie proszone są jednak o przesłanie potwierdzenia chęci skorzystania z obiadu do 19.06.2019 na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Jednocześnie Gospodarze serdecznie zapraszają Wszystkich do uczestnictwa w obu konferencjach.