Zmarł ŚP. prof. Marian Zientalski
czwartek, 09 stycznia 2020 18:15

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 6 stycznia 2020 r. w wieku 85 lat zmarł ŚP. prof. MARIAN ZIENTALSKI.

prof. M. Zientalski

Zmarły był absolwentem 1957 Wydziału Łączności Politechniki Gdańskiej. Całe swoje życie zawodowe i karierę naukową związał z wydziałem, pełniąc, w swym bogatym i pracowitym życiu, wiele funkcji - Kierownika Zakładu Teleelektroniki, Zakładu Teletransmisji, Katedry Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych, Dyrektora Instytutu Telekomunikacji, Dziekana Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej w latach 1972-75 i 1988-90.

Był zasłużonym naukowcem i cenionym nauczycielem akademickim. Prof. Zientalski był inicjatorem oraz kierownikiem Centralnego Programu Badań Podstawowych 02.16 ”Rozwój technik przekazywania informacji”, pierwszego w skali kraju programu nauk telekomunikacyjnych. Był też jednym z inicjatorów Krajowego Sympozjum Telekomunikacji (i Teleinformatyki). Za swą działalność został wyróżniony Nagrodą Ministra za wybitną i twórczą działalność naukową i techniczną oraz wkład pracy w budowę w kraju nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej.

Przez dziesiątki lat był związany z Komitetem Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz jego Sekcją Telekomunikacji, pełniąc tam szereg zaszczytnych funkcji.

Za osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej był uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi. Od 2015 roku był Honorowym Profesorem Emeritusem PG.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Gdańsku we wtorek 14.01.2020 r. o godz. 12.15 na cmentarzu Srebrzysko w nowej kaplicy" (Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Srebrniki 2).

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek szlachetny, pełen zapału i doświadczenia.

 

 
Zaproszenie na posiedzenie Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN 26.06.2019 r.
poniedziałek, 17 czerwca 2019 07:21

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Uprzejmie zapraszam, w imieniu własnym i współorganizatorów spotkania - prof. Tadeusza Więckowskiego - Przewodniczącego KKRRiT/KSTiT 2019 oraz prof. Ryszarda Zielińskiego, a także Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej na siódme w kadencji 2015-2019 posiedzenie Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, które odbędzie się w ramach tegorocznej edycji połączonych konferencji KKRRiT 2019 oraz KSTiT 2019 w środę 26 czerwca br. Początek posiedzenia o godz. 15.15 w sali nr 905, w budynku C5 Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej - w bezpośredniej bliskości miejsca obrad obu konferencji (plan PWr dostępny jest na stronach konferencyjnych).

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Informacje nt. działalności Komitetu - prof. Bogusław Smólski - Przewodniczący Komitetu EiT PAN.
 • Istotne zagadnienia do dyskusji:
  • Stan wdrażania nowej ustawy U2.0 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - prof. A. Jajszczyk
  • Uwagi na temat listy czasopism – prof. S. Hausman
  • Rola CK oraz RDN w postępowaniach awansowych oraz przyznawaniu uprawnień (do 2020/21 roku) – prof. Józef Woźniak. (po wystąpieniach przewidziana jest krótka dyskusja).
 • Sprawy bieżące:
  • Informacje o KKRRiT/KSTiT 2019 (prof. T. Więckowski) oraz plany odnośnie KKRRiT/KSTiT 2020 (prof. S. Hausman).
  • Podsumowanie XXII edycji konkursu Złotego Cyborga.
 • Uwagi i wolne wnioski.

Łączę wyrazy szacunku
Józef Woźniak

P.S. Przed obradami, Gospodarze spotkania zapraszają członków Sekcji przyjeżdżających wyłącznie na posiedzenie Sekcji - nie zarejestrowanych jako uczestnicy KKRRiT/KSTiT - na obiad (od godz. 14.30). Osoby takie proszone są jednak o przesłanie potwierdzenia chęci skorzystania z obiadu do 19.06.2019 na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Jednocześnie Gospodarze serdecznie zapraszają Wszystkich do uczestnictwa w obu konferencjach.

 
Zaproszenie na posiedzenie Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN 12.09.2018 r.
poniedziałek, 27 sierpnia 2018 00:00

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Uprzejmie zapraszam, w imieniu własnym i współorganizatora spotkania – Prof. Macieja Walkowiaka – Przewodniczącego KSTiT 2018 oraz Wydziału, Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP) w Bydgoszczy, na szóste w kadencji 2015-2019 posiedzenie Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, które odbędzie się w ramach tegorocznej edycji KSTiT 2018 w środę 12 września br. - początek posiedzenia o godz. 17.15 w sali nr 39, w budynku 2-1, wejście główne (plan UTP dostępny będzie na stronie Sympozjum) wjazd na teren otwarty UTP od strony Alei Prof. Sylwestra Kaliskiego 7.
Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 • Informacje nt. działalności Komitetu - prof. Bogusław Smólski – Przewodniczący Komitetu EiT PAN.
 • Istotne zagadnienia:
  • Skutki nowej ustawy U2.0 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - dyskusja (zasady ewaluacji, nowy podział dyscyplin, listy czasopism i ich przypisanie do dyscyplin, etc.) moderator: prof. Józef Lubacz;
  • Plan dla 5G w Polsce - dr inż. Jerzy Żurek (Dyr. IŁ PIB)
 • Sprawy bieżące:
  • o Informacje o KSTiT 2018 oraz plany na KKRRiT2019 i KSTiT 2019 (Internet Wszechrzeczy – dla wszystkich i wszędzie - czerwiec 2019)
  • o Podsumowanie XXI edycji konkursu Złotego Cyborga.
 • Uwagi i wolne wnioski.

Przed obradami, Gospodarze spotkania zapraszają członków Sekcji przyjeżdżających wyłącznie na posiedzenie Sekcji - nie zarejestrowanych jako uczestnicy KSTiT - na obiad, planowany pomiędzy godz. 12.30 a 14.00, w restauracji Uniwersyteckiej.

Jednocześnie szczerze i serdecznie zapraszają Wszystkich do udziału w Sympozjum. Jeśli ktoś z Państwa chciałby nocować, prośba o zapoznanie się na stronie Sympozjum z proponowanymi możliwościami noclegu.

Łączę wyrazy szacunku
Józef Woźniak

 
Zaproszenie na posiedzenie Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN 25.05.2018 r.
poniedziałek, 07 maja 2018 00:00

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam, w imieniu własnym i współorganizatora spotkania – Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, na piąte w kadencji 2015-2019 posiedzenie Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, które odbędzie się w piątek 25 maja br. - początek o godz. 11.00 - w Audytorium Centralnym (nowa sala RW).

Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

 • Okolicznościowe wystąpienie prof. Bogusława Smólskiego - Przewodniczącego Komitetu EiT PAN – informacje nt. działalności Komitetu EiT PAN.
 • Referaty plenarne:
  1. Prof. K. Wesołowski: Wpływ komunikacji bezprzewodowej między pojazdami jadącymi w konwoju na jego właściwości dynamiczne;
  2. Dr hab. inż. Andrzej Bęben: Technika Multi-access Edge Computing (MEC) jako kierunek rozwoju infrastruktury sieci.
 • Informacja na temat przygotowań do KKRRiT (czerwiec 2018) oraz KSTiT (wrzesień) w 2018. Relacja z ICMCIS.
 • Plany na rok 2019 – Dni Mediów Cyfrowych – Wrocław 2019 – organizacja w tym samym czasie i miejscu KSTiT oraz KKRRiT – propozycje i oczekiwania (dyskusja).
 • Informacja na temat obchodów 90. lecia Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych.
 • Rola i sytuacja czasopism krajowych w świetle projektu nowej ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dyskusja)
 • Inauguracja kolejnej - XXX edycji nagród Złotego Cyborga.
 • Uwagi i wolne wnioski.

Łączę wyrazy szacunku
Józef Woźniak